حیوانات

حیوانات

گاهی سفری، مستندی، تصویری ما را دیوانه زرافه‌ای، نهنگی، اسبی کرده است. ‏شکوه تصویرش روزها در ذهنمان مانده است. این مجموعه را می‌سازیم در تلاش برای ‏ثبت این زیبایی‌ها.