با هم بسازیم

با هم بسازیم

با هم بسازیم برای کودکانی است که دوست دارند تنها استفاده کننده اسباب بازی ‏هایشان نباشند. برای انهایی است که دلشان می خواهد که در ساخت اسباب های ‏بازیشان نقشی داشته باشند، که بتوانند قسمتی از ساخت را بر عهده بگیرند، که به ‏دلخواهشان رنگ کنند،که بعضی نشانه های شخصی شان را اضافه کنند و اسباب بازی ‏شان را ویژه خودشان کنند.‏

با هم بسازیم یک مجموعه است. تا به حال از این مجموعه اسب رقصان، ماشین، قایق، مبل و میز طراحی و تولید شده است. ‏بسته‌های دیگر این مجموعه نیز در راهند.‏

مشخصات فیزیکی

در ساخت این‎ ‎مجموعه از چوب طبیعی درخت کاج (نه ام دی اف یا چندلایی یا مواد ترکیبی دیگر) استفاده شد است.

چوب خود رنگ کاج که کودک می‌تواند به دلخواه خود آن را رنگ کند.‏

چرا باید با هم بسازیم؟

در ساخت این مجموعه مهارت‌های دستی کودکان اضافه می‌شود.

آنها توانایی خواندن نقشه و پیروی از راهنمای ساخت را تمرین می‌کنند.

انجام یک پروژه و حل مساله را تجربه خواهند کرد.

به ایده هایی برای شخصی‌سازی ابزارهایشان فکر خواهند کرد.

در نتیجه اعتمادشان به توانایی‌هاشان و خودشان بیشتر می‌شود.

بازی با چوب به عنوان یک ماده طبیعی به رشد حواس کودک کمک می‌کند.‏