تقویم

تقویم

دلمان تقویمی میخواست که فضای خودمان را داشته باشد، هم چوبی باشد و هم ‏خیالمان را به بازی بگیرد. بشود چیزهایی از آن را جابجا کرد، اضافه کرد. تقویمی که ‏هر سال بشود نگهش داشت و به تقویم سال بعد اضافه‌اش کرد و منظره زیباتری با آن ساخت. تقویمی که کابردهای دیگری هم بشود برایش یافت، مثلا بشود ‏پایه عکس.

برای تقویم سال ۹۳ آسمان‌هایی را تصویرسازی کردیم که منظره خانه و درخت‌ها را ‏کامل کند. در سال ۹۴ ماکت‌هایی چوبی از فضاهای متفاوت ایران ‏ساختیم و پشت تقویم گذاشتیم. که خیالی است از سفرهامان در ایران. سفرهایی در منظره‌‏های فراموش‌نشدنی.