جعبه‌های خیال

جعبه‌های خیال

منظره‌ها و فضاهایی هستند که برایمان آرامش‌بخش و خاطره‌انگیزند. فضاهایی که در این زندگی روزمره شهری دسترسی به آن‌ها برایمان تقریبا ناممکن است. صحنه‌هایی از آن حال خوش گم‌شده را در جعبه‌های خیال تصویر کرده‌ایم که لحظاتی آن آرامش را به ما بازگردانند. چه این جعبه در طاقچه خانه‌تان باشد چه در کوله‌پشتی همراه بدوبدوهای روزانه‌تان می‌توانید گاهی درش را باز کنید و به صفای آن تصویر پناه ببرید.

دریا

آبی تمام‌ناشدنی دریا بود و رنگ و وارنگ بادبان‌های رقصان در باد.

میدان قدیمی

صبحی تازه در گوشه‌ای از یک میدان قدیمی ساعت در شهری کویری. ‏صدای زنگ دوچرخه از دور به گوش می‌آید.

تصویرها

هر تصویر، یک قصه. جعبه‌ای پر از قصه.

آتش

کولی کنار آتش رقص شبانه‌ات کو؟