جورچین

جورچین

  • بازی با جورچین تمرینی است برای هماهنگی چشم و دست.
  • جورچین برای بچه‌ها ابزار مناسبی است تا بتوانند این بلوک‌های چوبی رنگی را در کاربردهای مختلف در داستان‌هایشان نقش بدهند.