کج‌دار و مریز

کج دار و مریز

یکی از بازی‌هایی که از قدیم رواج داشته گذاشتن سنگ‌ها روی هم و ایجاد حجم‌های تعادلی بوده. بعضی‌ها برای این سرگرمی قانون‌هایی گذاشتند و شد یک ‏بازی مثل هفت‌سنگ. بعضی‌ها هم مثل قبیله اینوک‌ها در امریکای شمالی با گذاشتن آن‌ها روی هم شکل‌هایی تزئینی می‌ساختند به اسم اینیوکشا.‏

با الهام از همه این‌ها ما کج دار و مریز را ساخته‌ایم.

برای کودکان و بزرگ‌ترها

کج دار و مریز برای کودکان یک اسباب‌بازی فیزیکی است که به رشد حرکتی ظریف کودکان ‏کمک می‌کند. ساخت ترکیبات حجمی با کج دار و مریز تجربه‌ای عملی است برای کودک ‏برای درک بهتر از نیروی جاذبه، وزن و تعادل.‏

و برای بزرگترها، هم یک اسباب‌بازی تمرکزی است که می‌تواند در تنهایی به تمدد اعصاب کمک کند و هم یک اسباب‌بازی اجتماعی؛ حجمی از چوب‌های ‏رنگی که در یک جمع دوستانه روی هم گذاشتنشان هیجان‌انگیز است و به زمین ریختنشان پرسروصدا و شادی‌‏بخش.