کارگاه چوب

کارگاه چوب

کودکان در کارگاه مقدماتی چوب مهارت‌های اولیه ساخت و کار با چوب را یاد می‌گیرند، با چند نوع چوب و ویژگی‌های آن‌ها آشنا می‌شوند و همه این‌ها در یک بستر داستانی آموزش داده می‌شود. در کارگاه پیشرفته چوب کودک مهارت‌های ساخت پیچیده‌تر را یاد می‌گیرد و مراحل مختلف طراحی و ساخت یک محصول را تجربه می‌کند.

سرفصل‌های آموزشی

  • شناخت چند نوع چوب و ویژگی‌های آنها
  • آشنایی با مهارت‌های ساخت و کار با چوب
  • تمرین توان حل مساله و انجام پروژه
  • تمرین چند تکنیک رای‌گیری و رسیدن به توافق جمعی
  • آشنایی با نقشه‌خوانی شماتیک مقدماتی

این کارگاه‌ها تاکنون در مدرسه راهنمایی فرزانگان، خانه یادگیری رها، موسسه آموزشی مهر بم برگزار شده است.